Lt En Ru
lt
en ru

Savižudybių prevencijos modelis

Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio tikslas – sukurti efektyvaus ir nuolatinio tarpsektorinio bendradarbiavimo sistemą, užtikrinančią kokybiškų psichikos sveikatos paslaugų teikimą ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei jų ir nusižudžiusiųjų artimiesiems.

Savižudybių našta priklauso ne tik sveikatos priežiūros paslaugų sektoriui, bet ir visoms organizacijoms, kurios gali bendradarbiauti tarpusavyje ir kartu vykdyti savižudybių prevenciją.

Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio tikslui pasiekti yra išsikelti šie siekiniai:

  1. Įgyvendinti efektyvią ir nuolatinę tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą bei užtikrinti nuolatinį ir ilgalaikį kokybės vertinimą ir sistemos tobulinimą.
  2. Teikti kokybiškas psichikos sveikatos paslaugas asmenims, esantiems psichologinėje krizėje, turintiems savižudiškų minčių ar ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti bei nusižudžiusiųjų artimiesiems.
  3. Organizuoti mokymus, supervizija specialistams, susiduriantiems su savižudybės rizikos asmenimis, kurių metu patirčių pasidalinimas ir įgytos žinios leistų atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti riziką bei efektyviai į ją reaguoti teikiant pagalbą.
  4. Viešinti pagalbos galimybes vykdant savižudybių prevenciją Kauno mieste.

Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio įgyvendinimą koordinuoja Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

© 2017 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras