Lt En Ru
lt
en ru

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdoma organizuojant prevencines priemones, kuriomis siekiama saugoti ir stiprinti ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatą, įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Skyriaus uždaviniai:

  1. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriant sveikatai palankią aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
  3. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

 


Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metais vykdomos programos ir veiklos ikimokyklinio ugdymo įstaigose

 

Burnos higiena

Burnos higienos įgūdžių ugdymo programos  „Kauno vaikai šypsosi“ metu su auklėtojų pagalba vaikai kiekvieną rytą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje valosi dantis, mokosi taisyklingų dantų valymo judesių ir burnos higienos taisyklių. Kad dantų valymas būtų įdomus ir taptų įpročiu, vaikai grupėse pildo dantų valymo kalendorius, klausosi dantukų valymosi dainelės, kas tris mėnesius vykdo dantų šepetukų keitimo šventes.

Rankų higiena

Atsižvelgiant į užkrečiamųjų ligų sezoniškumų ikimokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja edukacijose, kurių metu mokomi tinkamos rankų higienos principų. Mokymų metu naudojami mikroorganizmų milteliai ir antibakterinės lempos, vaikai patys gali įsitikinti, kad  tik tinkamai nusiplovę rankas išvengs užkrečiamųjų ligų plitimo tarp draugų ir bendraamžių. 

Sveikatai palanki mityba

Konkurso „Mano žalioji palangė“ dalyviai sėja, augina ir kuria augalų kompozicijas uždarų patalpų erdvėse (klasėse, laboratorijose, koridoriuose, kabinetuose, kitose patalpose) siedami jas su konkurso tema, pasaulio pažinimu ir geografija. 

Programa – „Sveikas vaikas – sveika ateitis“. Programos metu šefai supažindina vaikus su virėjo profesija, mūsų krašte užaugintomis daržovėmis, vaisiais, pasakoja apie sveiką mitybą. Vaikai atlieka kūrybines užduotis, mokosi kartu gaminti nesudėtingus užkandžius, kokteilius bei vertina jų skonius degustuojant. 

Fizinio aktyvumo skatinimas

Vykdomi patrauklaus fizinio aktyvumo užsiėmimai vaikams, kuriuos su įranga praveda jauni, veržlūs, motyvuoti, energingi sporto bei sveikatingumo treneriai. Dalyviams suteikiamos aktyvuolio kortelės, kuriose 3 mėnesius vaikai žymi savo fizinę veiklą. Po 3 mėnesių – vaikų paskatinimas ir apdovanojimai diplomais, medaliais už įsitraukimą ir kasdienį norą laisvą laiką leisti aktyviai. 

Tėvų sveikatos raštingumo gerinimas

Siekiant užtikrinti mokslo grįstą informacijos suteikimą ir sklaidą, tėvams elektroninių dienynų pagalba platinamos infografikos aktualiomis visuomenės sveikatos temomis: vaikų sveikatai palanki mityba, fizinio aktyvumo reikšmė žmogui, streso valdymo galimybės ir kt.

© 2017 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras