Lt En Ru
lt
en ru

KVIEČIAME KAUNO MIESTO GYVENTOJUS DALYVAUTI TYRIME

KVIEČIAME KAUNO MIESTO GYVENTOJUS DALYVAUTI TYRIME

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras atlieka tyrimą, kurio pavadinimas –Kauno miesto savivaldybės suaugusiųjų gyventojų subjektyvios sveikatos ir gyvensenos įpročių vertinimas. Tyrimo tikslas – įvertinti Kauno miesto savivaldybės suaugusiųjų gyventojų sveikatą ir gyvensenos įpročius. Gauti tyrimo rezultatai padės atskleisti pagrindines gyvensenos problemas atskirose Kauno miesto seniūnijose ir, atsižvelgiant į jas, planuoti sveikos gyvensenos skatinimo veiklas.

Atsitiktine tvarka atrinkti 8276 Kauno miesto gyventojai, laikotarpyje nuo vasario 11 d. iki kovo 3 d., gaus laiškus su kvietimu dalyvauti tyrime. Kvietime, tyrimo dalyviams, pateiktos elektroninės nuorodos į informuoto asmens sutikimo formą bei klausimyną.

Klausimyną sudaro bendrieji klausimai, kuriais siekiama išsiaiškinti tiriamųjų amžių, lytį, išsilavinimą bei kt., ir specialieji, kuriais siekiama sužinoti apie tiriamųjų maitinimosi, fizinio aktyvumo ar žalingus įpročius, taip pat apie fizinę ir emocinę savijautą.

Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir anonimiškas – savo asmeninių duomenų (vardo, pavardės ir pan.) pateikti nereikia. Kviečiame, visus asmenis, gavusius laiškus, aktyviai dalyvauti tyrime ir prisidėti prie jo įgyvendinimo.

Daugiau informacijos: pagrindinė tyrėja, visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Edita Stundytė tel. +370 682 80 727, el. p. edita.stundyte@kaunovsb.lt.

© 2017 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras