Lt En Ru
lt
en ru

Korupcijos prevencija

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro korupcijos prevencijos priemonių vykdymą ir įgyvendinimią pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 171 punkto reikalavimais.


Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Už 2017–2019 metų korupcijos prevencijos programą bei jos įgyvendinimo priemonių planą atsakingas asmuo: 

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro administratorė Raimonda Kairaitienė, Tel. (8 37) 45 47 17, El. p. administracija@kaunovsb.lt.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės.

 

 

 

 

© 2017 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras