Kaunas – sveikas miestas - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

KAUNAS KURS SVEIKATAI PALANKŲ TURIZMĄ!

Balandžio 24 d. Rygoje vykusioje konferencijoje „Sveikata visose politikos srityse – nuo politikos iki praktikos“ Kaunas sutiko kartu su kitais, sveikų miestų tinkle dalyvaujančiais, kaimyninių valstybių miestais ir organizacijomis dalyvauti projekte „Rygos iniciatyva“.

„Rygos iniciatyva“ – tai tarptautinis projektas, kurį inicijuoja Rygos miesto savivaldybė. Projektas orientuotas į sveikatai palankaus turizmo sektoriaus kūrimą bei tobulinimą. „Rygos iniciatyvos“ tikslas – tarnauti ne tik savo žmonėms, bet ir projekto dalyviams, t.y. visuomenės sveikatos bei sveiko turizmo paslaugas, kurias miestai teikia savo gyventojams, padaryti prieinamas ir kitų projekte dalyvaujančių miestų gyventojams. 

Projektą palaiko Pasaulinė sveikatos organizacija bei Europos Komisija. Nors eurokomisaras V. Andriukaitis negalėjo tiesiogiai dalyvauti konferencijoje, tačiau video pranešimo metu pasveikino konferencijos dalyvius ir paskatino drąsiai imtis naujų idėjų įgyvendinimo. V. Andriukaitis tiki, jog ši iniciatyva yra puikus pavyzdys kaip bendradarbiavimas gali padėti išlaikyti bei gerinti gyventojų sveikatą, taip pat įgalinti žmones pačius atsakingai ir tinkamai rinktis laisvalaikį.

Pasaulinės sveikatos organizacijos Sveikų miestų tinklo vadovė Monika Kosinska video pranešimo metu taip pat linkėjo sėkmės kuriant ir įgyvendinant projekto veiklas. Sveikų miestų tinklas suteikia galimybę dalintis idėjomis tarp miestų narių bei kurti bendrus projektus, taip į gyventojų sveikatos išsaugojimo ir gerinimo veiksmus įtraukiant politikos, vietinės valdžios atstovus.  

Konferencijoje taip pat buvo pristatyta sėkminga Rygos miesto patirtis visuomenės sveikatos politikos įgyvendinime, gerinant tarpsektorinį bendradarbiavimą, skatinant sveiko miesto plėtrą. Svečiai iš Baltarusijos bei Rusijos pasidalino savo vykdomomis veiklomis, idėjomis, kaip prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo.

Konferencijos metu Rygos miesto, Rusijos „Sveikų miestų, kaimų ir vietovių“asociacijos, Kauno ir Gorki miestų atstovai (nuotraukoje iš kairės: Nils Ušakovs, Oleg Kuvshinnikov, Rasa Šnapštienė, Oksana Ogorodnikova) pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir taip įsipareigojo iki šių metų pabaigos sukurti sveiko turizmo paslaugų paketą, kuriuo galės naudotis ne tik miesto gyventojai, bet ir svečiai iš kitų valstybių.

 

Informaciją parengė: Iveta Kučinskaitė, visuomenės sveikatos specialistė, tel. (8-37) 454 717, el. p. Healthycities@kaunovsb.lt

 

Kaunas – sveikas miestas

Kauno miestas dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacijos Sveikų miestų judėjime. „Sveikas miestas“ yra vertybiniu pagrindu sukurta Pasaulio sveikatos organizacijos programa suteikianti galimybę miesto valdžiai ir bendruomenėms skatinti miestiečių sveikatingumą ir gerovę naudojantis įrodymais pagrįstomis priemonėmis ir inovatyviomis idėjomis. Projektą kuruoja ir įgyvendina Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Sveiko miesto judėjimas – tai politinis, kompleksinis ir tarpsektorinis projektas, skirtas dalintis gerąja patirtimi, žiniomis, mokslu bei praktika tarp Europos Sveikų miestų tinklo, kuri gali būti panaudojama sveikatos propagavimui visose savivaldos politikose. Vienas iš pagrindinių Sveiko miesto judėjimo tikslų yra skatinti solidarumą, bendradarbiavimą ir darbo ryšius tarp Europos miestų ir vietos valdžios institucijų. Tai miestams patrauklus ir aktualus projektas įvairiuose Europos regiono miestuose, ypatingai propaguojamas šalyse su stipriomis visuomenės sveikatos tradicijomis.

Sveikas miestas įsipareigoja nuolat kurti ir tobulinti fizinę ir socialinę aplinką mieste bei plėsti bendruomeninius resursus, kurie leistų miestiečiams propaguoti sveiką gyvenimą, plėsti savo potencialą ir klestėjimą. Sveiko miesto judėjimas siekia sveikatą politinėje darbotvarkėje laikyti prioritetiniu aspektu bei kurti stiprų visuomenės sveikatos judėjimą savivaldos lygmeniu. Judėjimas remiasi lygybės propagavimo, solidarumo bei tarpsektorinio bendradarbiavimo visuomenės sveikatinimo tikslams principais savivaldybės lygmenyje. Sveiko miesto judėjimas siekia jungti ir bendradarbiauti su privačiomis, savanoriškomis ir bendruomeninėmis organizacijomis, kurios dirba sveikatos labui.

Sveiko miesto prioritetai, tikslai ir įsipareigojimai pateikiami Europos Sveikų miestų fazė IV (2014–2018) dokumente. Miestas, tapdamas Europos Sveikų miestų tinko nariu, įsipareigoja bendriems tikslams mažinti egzistuojančius sveikatos netolygumus, stiprinti lyderystę ir atsakingą valdymą iškeliant sveikatą kaip vertybę kiekvienoje savivaldos srityje priimant sprendimus bei nukreipiant juos geresnės gyventojų sveikatos siekiui.

Sveiko miesto projektu Kauno mieste bus siekiama tiek miestiečiams prieinamų sveikatinimo veiklų įgyvendinimo, sveikatos raštingumo didinimo, tiek politinių sprendimų įsipareigojimo sveikatos labui.

Daugiau informacijos: Reda Žaromskytė, visuomenės sveikatos stiprinimo vadovė, tel. (8-37) 454 717, el. p. Reda.Zaromskyte@kaunovsb.lt