Darbo užmokestis - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurasPareigybės pavadinimas


Etatų skaičius (2015 m. 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2015 m.


Etatų skaičius (2016 m. IV ketv. pab.)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2016 m. IV ketv.

Direktorius

0

1

Vyr. finansininkas

1

1

Visuomenės sveikatos specialistas

9

568,00

9,5

568,00

Psichologas

1

568,00

1

568,00

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas

1

404,70

1

461,50

Administracijos specialistas

5

404,70

5

404,70

Darbininkas

2

331,93

2

383,40

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

51,2

440,20

51

468,60