Lt En Ru
lt
en ru

Viešieji pirkimai

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomus viešuosius pirkimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 punkto reikalavimais.


Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas viešuosius pirkimus siekia užtikrinti, jog visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes ir paslaugas, būtų racionaliai panaudotos biudžeto lėšos, skirtos reikiamų prekių ar/ir paslaugų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais.


Kauno miesto savivaldybės visuomenes sveikatos biuro viešųjų pirkimų detalią tvarką nustato Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės.


2018 m. mažos vertės viešieji pirkimai, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste“

2018 m. mažos vertės viešieji pirkimai

2018 m. viešųjų pirkimų planas

2017 m. mažos vertės viešieji pirkimai

2016 m. mažos vertės viešieji pirkimai


ES projektas „Kauno miesto saviavldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ Nr. VP3-2.1.-SAM-11-R-21-003

© 2017 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras