Visuomenės sveikatos stebėsenos skyrius - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos stebėsenos skyrius

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) skyriaus veikla – tikslingai organizuotas, sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės stebėjimas, duomenų apie sveikatą veikiančius rizikos veiksnius rinkimas, kaupimas, susisteminimas, analizė ir vertinimas. Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) duomenys teikiami visuomenei ir atitinkamoms institucijoms.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI:

1. Nuolat stebėti, analizuoti visuomenės sveikatą veikiančius veiksnius, jų kitimo bei poveikio tendencijas sveikatai.
2. Teikti valstybės bei savivaldybės institucijoms ir visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę, jos kitimo priežastis, reikalingą profilaktinės medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo gerinimo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms.

SKYRIAUS FUNKCIJOS:

1. Kaupia savivaldybės bendruomenės sveikatos būklės ir jos kitimo duomenis, vertina ir analizuoja jų pokyčius;
2. Stebi ir analizuoja aplinkos veiksnius, darančius įtaką sveikatai; analizuoja socialinius bei ekonominius veiksnius, turinčius įtakos gyventojų sveikatai;
3. Stebi ir vertina gyvensenos svarbą sveikatai;
4. Siekia daryti įtaką sveikatos priežiūros gerinimui bei tobulinimui ir daryti ją kuo lengviau ir paprasčiau visiems prieinamą.