Veiklos sritys - Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos sritys

Atnaujinta: 2017-07-26

Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta Biuro steigėjo ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje.

Biuro veiklos sritys:

 • Visuomenės sveikatos stiprinimas;
 • Visuomenės sveikatos stebėsena;
 • Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra.

 

Teisės aktų, reguliuojančių Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, sąrašas:

 1. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas "Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos patvirtinimo";
 2. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas "Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos";
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo";
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;
 5. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
 6. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;
 7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 8. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 10. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;
 11. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
 12. Lietuvos Respublikos SAM įsakymas "Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pavyzdinių nuostatų patvirtinimo".

Informacija pildoma.